BAUER CEFIRO 50 MEAL KAFA OLTA MAKİNESİ
BAUERCFR50
₺433,79 KDV Dahil
BAUER CEFIRO 60 MEAL KAFA OLTA MAKİNESİ
BAUERCFR60
₺462,52 KDV Dahil
ROYAL MAN 5000 OLTA MAKİNESİ
BAUERRYM5
₺435,23 KDV Dahil
ROYAL MAN 6000 OLTA MAKİNESİ
BAUERRYM6
₺448,16 KDV Dahil
BAUER OPERA 50 OLTA MAKİNESİ
BAUOPR5
₺428,05 KDV Dahil
BAUER OPERA 60 OLTA MAKİNESİ
BAUOPR6
₺448,16 KDV Dahil
BAUER RAPIDO SURF 8000 OLTA MAKİNESİ
YS2002
₺1.544,13 KDV Dahil
BAUER TESTA 30 OLTA MAKİNESİ
YS2012
₺165,00 KDV Dahil
BAUER TESTA 60 OLTA MAKİNESİ
YS2015
₺210,00 KDV Dahil
BAUER RANGER 60 OLTA MAKİNESİ
YS2017
₺210,00 KDV Dahil
BAUER GREAT SHARK 40 OLTA MAKİNESİ
YS2023
₺522,85 KDV Dahil
BAUER GREAT SHARK 50 OLTA MAKİNESİ
YS2024
₺553,01 KDV Dahil
BAUER LAMPEST 10 OLTA MAKİNESİ
YS2026
₺384,96 KDV Dahil

BAUER PHANTOM 20 OLTA MAKİNESİ

YS2030
₺489,81 KDV Dahil

BAUER PHANTOM 30 OLTA MAKİNESİ

YS2031
₺508,49 KDV Dahil
BAUER PHANTOM 40 OLTA MAKİNESİ
YS2032
₺517,10 KDV Dahil
Bauer SPYDER 60 5+1 Olta Makinesi 
BSPYD6
₺568,10 KDV Dahil

Bauer ROXY 6000 6+1 Olta Makinesi 

BAUROXY6
₺1.278,40 KDV Dahil

Bauer ROXY 7000 6+1 Olta Makinesi 

BAUROXY7
₺1.278,40 KDV Dahil
Bauer AZARD 7000 5+1 Olta Makinesi 
BAUAZR7
₺854,66 KDV Dahil
Bauer ELITE FS 6000 5+1 Olta Makinesi
BAUELT6
₺790,02 KDV Dahil
Bauer REALITY 8000 5+1 Olta Makinesi 
BAURLT8
₺1.278,40 KDV Dahil
Bauer Jekıll 7000 9+1 BB Olta Makinesi
BAUJEK7
₺820,00 KDV Dahil
Bauer Lepus 7000 5 BB Olta Makinesi
BAULEP7
₺320,00 KDV Dahil
1 2 3 ... 5 >