BAUER CEFIRO 50 MEAL KAFA OLTA MAKİNESİ
BAUERCFR50
₺564,97 KDV Dahil
BAUER CEFIRO 60 MEAL KAFA OLTA MAKİNESİ
BAUERCFR60
₺583,20 KDV Dahil
BAUER OPERA 50 OLTA MAKİNESİ
BAUOPR5
₺564,97 KDV Dahil
ROYAL MAN 5000 OLTA MAKİNESİ
BAUERRYM5
₺522,27 KDV Dahil
ROYAL MAN 6000 OLTA MAKİNESİ
BAUERRYM6
₺537,79 KDV Dahil
BAUER RAPIDO SURF 8000 OLTA MAKİNESİ
YS2002
₺1.640,25 KDV Dahil
BAUER TESTA 30 OLTA MAKİNESİ
YS2012
₺200,48 KDV Dahil
BAUER TESTA 60 OLTA MAKİNESİ
YS2015
₺246,04 KDV Dahil
BAUER RANGER 60 OLTA MAKİNESİ
YS2017
₺246,04 KDV Dahil
BAUER GREAT SHARK 40 OLTA MAKİNESİ
YS2023
₺619,65 KDV Dahil
BAUER GREAT SHARK 50 OLTA MAKİNESİ
YS2024
₺637,87 KDV Dahil
BAUER LAMPEST 10 OLTA MAKİNESİ
YS2026
₺492,07 KDV Dahil

BAUER PHANTOM 20 OLTA MAKİNESİ

YS2030
₺600,75 KDV Dahil

BAUER PHANTOM 30 OLTA MAKİNESİ

YS2031
₺619,65 KDV Dahil
Bauer SPYDER 60 5+1 Olta Makinesi 
BSPYD6
₺656,10 KDV Dahil

Bauer ROXY 6000 6+1 Olta Makinesi 

BAUROXY6
₺1.366,87 KDV Dahil

Bauer ROXY 7000 6+1 Olta Makinesi 

BAUROXY7
₺1.403,32 KDV Dahil
Bauer AZARD 7000 5+1 Olta Makinesi 
BAUAZR7
₺929,47 KDV Dahil
Bauer ELITE FS 6000 5+1 Olta Makinesi
BAUELT6
₺838,35 KDV Dahil
Bauer REALITY 8000 5+1 Olta Makinesi 
BAURLT8
₺1.403,32 KDV Dahil
Bauer Jekıll 7000 9+1 BB Olta Makinesi
BAUJEK7
₺947,70 KDV Dahil
Bauer Lepus 7000 5 BB Olta Makinesi
BAULEP7
₺364,50 KDV Dahil
Bauer Jigor50(Metal Kafa) 5 BB Olta Makinesi
BAUJIG5
₺328,05 KDV Dahil
Bauer Jigor60(Metal Kafa) 5 BB Olta Makinesi
BAUJIG6
₺355,39 KDV Dahil
1 2 3 ... 5 >